Hjørnestykker

Brukes kun hvis du har hjørner hvor to innkjøringsramper møter hverandre
I en vanlig garasje hvor du har tre vegger pluss garasjeport, trenger du ikke hjørnestykker. Hvis du skal lage en platting (f.eks en stand i en messehall), hvor du har ramper på alle sider, trenger du 4 hjørnestykker (en for hvert hjørne).

Viser alle 6 resultater