Sportsbod

Gulvmatte Sportsbod Sportsbilgarasje Fabrikk

Steg for steg: Sportsbod

I boden legger man gjerne hageslangen om sommeren og snøskuffen om vinteren. Vi har derfor valgt å bruke perforerte fliser i boden også, for å være sikret at eventuelt vann ledes bort fra gulvet.

Boden er ca 3 meter lang og 1,6 meter bred. For å få flisene helt ut i kanten rundt døren, har vi valgt å ta med en ekstra lengde med fliser, som vi vil sage til slik at de passer perfekt inntil døren.

Slik ser gulvet ut før og etter at flisene er lagt ut. Legg spesielt merke til de skjemmende oljeflekkene som er vanskelig å få bort.

Gulvmatte Sportsbod Sportsbilgarasje Fabrikk